Bộ lavabo bàn đá BĐ- SR 03

4,000,000 2,360,000

091 545 51 54