Bộ lavabo bàn đá BĐ-SR 05

4,200,000 2,478,000

091 545 51 54